Firmast

Galvaanika detailVEMO – PK OÜ

… on Tartu ettevõte, kes on välja kasvanud TA SKB Tartu Tehnoloogiakeskusest “Vemo”.

Galvaanika

Pinnakattetöid on teostatud Vemo’s alates 1972. aastast, esialgu Toomel, Struve tõllakuuris. 1986. aastast on töid teostatud spetsiaalselt pinnakattetöödeks projekteeritud hoones, kus asume ka tänasel päeval.

Iseseisva firmana töötame alates 1992. aastast. Aastate jooksul oleme pakkunud väga erinevaid metalseid ja mittemetalseid katteliike. Praegu teostame peamiselt elektrokeemilist oksüdeerimist ehk anodeerimist alumiiniumile ja keemilist oksüdeerimist terasele.

Paindlik

Oleme olnud orienteeritud teadusaparatuuri valmistajatele ja väiketootjatele, kuid üha rohkem pakume ka seeriatootmist.

 

Märksõnad: pinnakattetööd ja galvaanika